JCI சென்னை சிட்டிக்கு சிறப்பு விருதுகள்

JCI சென்னை சிட்டிக்கு சிறப்பு விருதுகள்

JCI சென்னை சிட்டிக்கு சிறப்பு விருதுகள்

பொருளாதார மேம்பாடு, சீர்மிகு செயல்பாடுகளுக்கான விருதுகள் JCI சென்னை சிட்டிக்கு ஓசூரில் நடைபெற்ற JCI மண்டல மாநாட்டில் 19.10.2019 அன்று வழங்கப்பட்டது.

JCI சென்னை சிட்டியின் தலைவர் மோகன், முன்னாள் தலைவர் ரமேஷ், செயலாளர் அருண், பயிற்சித் துறை துணைத்தலைவர் ஹுஸைன் பாஷா, சினர்ஜி கிங்ஸ் தலைவர் விவேக் ராஜா ஆகியோர் கலந்துகொண்டு விருதுகளை பெற்றுக்கொண்டனர்.

எல்லாப் புகழும் இறைவனுக்கே!

Close Menu